Τηλέφωνο επικοινωνίας: ( +30 ) 6944 139 185

Stefanos Villa

Τουριστική Επιπλωμένη Έπαυλη.

Δυναμικότητα καταλύματος 6 κλίνες.
Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ( ΕΟΤ ).
Γαλάζια Ακτή – Καλύβια Θορικού.

Investment Bank of Greece

Investment Bank of Greece
Κεντρικά Γραφεία της ΙBG στο Μαρούσι

Συντήρηση του Κεντρικού Συστήματος Κλιματιστικών Μονάδων
και του Δικτύου Εξαερισμού του Κτηρίου Κεντρικών Γραφείων
της IBG στο Μαρούσι καθώς και των Γραφείων της Εταιρείας στην Αθήνα.

LIFECODE – Διαγνωστικό Κυτταρολογικό Κέντρο

LIFECODE – Διαγνωστικό Κυτταρολογικό Κέντρο.
A. ΔΙΒΑΝΕ – Κ. ΤΥΡΟΣΒΟΥΤΗΣ ΕΠΕ.

Μικροβιολογικό – Κυτταρολογικό Εργαστήριο
Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας.
Καρύστου 6 – Αθήνα

Αρτοποιείο – Πρατήριο Ζαχ/στικής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΥΚΟΣ.
Αρτοποιείο – Πρατήριο Ζαχαροπλαστικής.

Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας.
Μελέτη HACCP.
Μάνδρας Αττικής.

SUPER LIMPIO – Πλυντήριο Αυτοκινήτων

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Πλυντήριο Αυτοκινήτων

Μεταβίβαση Άδειας Λειτουργίας σε Νέο Φορέα
και περαιτέρω ανανεώσεις αυτής.
Μεταμόρφωση Αττικής.

Αρτοποιείο – Πρατήριο Ζαχ/στικής 2

ΑΦΟΙ ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΟΕ
Αρτοποιείο – Πρατήριο Ζαχαροπλαστικής

Αδειοδότηση της επιχείρησης κατόπιν
Κτηριακού και Μηχανολογικού Εκσυγχρονισμού
καθώς και μεταβίβαση της αδείας σε νέα διοίκηση.

Ανάληψη καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας.

Παρασκευοπούλου 19 – Αθήνα

Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών «ALGEAN»

«ALGEAN»
ΘΑΝΟΣ Γ. – ΠΕΠΠΑΣ Α. ΟΕ
Μεταλλικές Κατασκευές

Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας
ΒΙ.ΠΕ Μάνδρας Αττικής

Μηχανουργείο Γεωργικών Μηχανημάτων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΤΕΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ
Κατασκευή – Επισκευή Γεωργικών Μηχανημάτων.

Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας.
ΒΙ.ΠΕ Μάνδρας Αττικής.

Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Αναψυκτήριο Καφέ – ΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ

Αλλαγή χρήσης ισογείου από κατάστημα σε
Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ( ΚΥΕ )
Χωρίς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων – Αναψυκτήριο με δικαίωμα έψησης.
Εκπόνηση Η/Μ Μελετών.
Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας.
Βεβαιώσεις Καλής Λειτουργίας Η/Μ Εγκαταστάσεων.

Μελίσσια Αττικής.