Τηλέφωνο επικοινωνίας: ( +30 ) 6944 139 185

Υπηρεσίες

Α. Κτηριακά.

Πολεοδομία.

Το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει όλο το φάσμα των μελετών που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας ή αλλαγής χρήσης σε τμήματα κτηρίων, καθώς και την επίβλεψη των εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της κατασκευής. Η μεγάλη εμπειρία που έχει αποκτηθεί όλα αυτά τα χρόνια, μας επιτρέπει να προτείνουμε σε εσάς την λύση εκείνη που καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες σας, υλοποιώντας έτσι το έργο με την καλύτερη αναλογία ποιότητας/κόστους.

Επίσης μπορούμε να σας προτείνουμε λύσεις, ώστε να βελτιστοποιήσουμε ενεργειακά την κατοικία ή την επιχείρησή σας, προτείνοντας καινοτόμες λύσεις προσαρμοσμένες στις συνθήκες διαβίωσής σας αλλά και στις οικονομικές σας ανάγκες ( συστήματα θέρμανσης, ψύξης, ΖΝΧ, κουφώματα, θερμοπροσόψεις, κα ).

Μελέτη – Αδειοδότηση – Κατασκευή – Ανακαίνιση – Συντήρηση

Ενδεικτικά:

 1. Σύνταξη πλήρους φακέλου των ΗλεκτροΜηχανολογικών μελετών για την έκδοση νέας Οικοδομικής Άδειας.
 2. Αλλαγές Χρήσης.
 3. Παθητική και Ενεργητική Πυρασφάλεια.
 4. ΚΕΝΑΚ.
 5. Ηλεκτρικά, Ψύξη, Θέρμανση, Ύδρευση, Αποχέτευση.
 6. Φυσικό Αέριο.
 7. Κατανομή Δαπανών.
 8. Ανελκυστήρες.

Ν. 4178/2013:

 1. Βεβαίωση – Τεχνική Έκθεση Μηχανολόγου Μηχανικού

Μελέτες εφαρμογής:

 1. Υδρευση – Αποχέτευση.
 2. Ηλεκτρικά – Υποσταθμοί.
 3. Μελέτες HVAC.
 4. Πισίνες
 5. Συστήματα Πυρασφάλειας – Πυρανίχνευσης – Πυρόσβεσης.
 6. Δίκτυα Καυσίμων Αερίων.
 7. Διαχείρηση Λυμμάτων.
 8. Βιολογικοί Καθαρισμοί.
 9. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
 10. Μελέτες Σύνδεσης με Εθνικές Οδούς & ΠΕΟ.
 11. Βιομηχανικός σχεδιασμός.

Β. Επιχειρήσεις.

Άδειες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Επιχειρήσεων και Δραστηριοτήτων:

Μεγάλη εμπειρία στις διαδικασίες αδειοδότησης ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων από τους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς ( Υγειονομικό, Δήμο, Πολεοδομία, Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Μεταφορών, ΕΟΤ, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αγροτικής Ανάπτυξης κα. ).

Την εποχή αυτή, που τα πάντα αλλάζουν με γρήγορους ρυθμούς, η καλή γνώση της νομοθεσίας με την  συνεχή ενημέρωσή μας, και σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί όλα αυτά τα χρόνια διασφαλίζουν ένα άρτιο αποτέλεσμα για  εσάς και την επιχείρησή σας.

Ενδεικτικά το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει την αδειοδότηση για:

 1. Συνεργεία Αυτοκινήτων, Συνεργεία Γεωργικών Μηχανημάτων και Μηχανημάτων Έργου, Πλυντήρια Αυτοκινήτων, Λιπαντήρια Αυτοκινήτων, Parking, Πρατήρια Καυσίμων, ΙΚΤΕΟ.
 2. Μεταποιητικές Δραστηριότητες: Μηχανουργεία ανεξαρτήτως ισχύος, Ξυλουργεία, Αρτοποιεία, Ζαχαροπλαστεία, Ελαιοτριβεία, Οινοποιεία, Κτηνοτροφικές Μονάδες, Βιομηχανικά, Βιομηχανικές Αποθήκες Logistics, Αποθήκες Τροφίμων, Ψυκτικοί Θάλαμοι.
 3. Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Ψητοπωλεία, Snack Bar, Επιχειρήσεις Παροχής Πλήρους Γεύματος, Εστιατόρια, Καφετέριες, Ιατρικά Κέντρα, Ακτινολογικά Κέντρα, Εκπαιδευτήρια, Σήμανση ΕΟΤ, Ξενοδοχειακά, Παιδικοί Σταθμοί.

Τεχνικός Ασφαλείας:

 1. Aνάληψη καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας σε επιχειρήσεις και κατασκευαστικά έργα κάθε κατηγορίας επικινδυνότητας.
 2. Μελέτες Επαγγελματικού Κινδύνου.
 3. Σχέδια Διαφυγής και Διάσωσης βάσει του Ν.3850/2010
 4. Μελέτες Σημάνσεως και Ασφαλείας Χώρων Εργασίας.

Λοιπές Υπηρεσίες.

 1. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ΠΕΑ ( Για την μεταβίβαση ή ενοικίαση του ακινήτου σας )
 2. Πιστοποιητικό Λεβήτων Θέρμανσης – Προσεχώς
 3. Πιστοποιητικό Κλιματιστικής Εγκατάστασης – Προσεχώς
 4. Κατανομή Δαπανών – Επίδομα Θέρμανσης
 5. Πιστοποιητικό Πυροσβεστικής
 6. Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
 7. Μελέτες HACCP – Διαγράμματα Ροής και Τεχνική Έκθεση
 8. Βεβαιώσεις Ανυψωτικών Μηχανημάτων.
 9. Βεβαιώσεις Μηχανικού.
 10. Πιστοποιητικό Ηλεκτρικής Εγκατάστασης – Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη ( ΥΔΕ ).
 11. Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας Η/Μ Εγκαταστάσεων για καταστήματα – ΚΥΕ.