Τηλέφωνο επικοινωνίας: ( +30 ) 6944 139 185

Έργα

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να δείτε ενδεικτικά κάποια από τα έργα που έχει αναλάβει η meccano τόσο στο τομέα της αδειδότησης και κατασκευής επαγγελματικών χώρων, όσο και στον τομέα των κατοικιών.

Η meccano κατά την εκπόνηση των ακόλουθων έργων έχει καλύψει όλο το φάσμα των υπηρεσιών του μηχανικού από τον σχεδιασμό τους έως και την υλοποίησή τους, καθώς συνεχίζει να συνεισφέρει και στην μετέπειτα ορθή λειτουργία τους.

Με μία πρώτη ματιά γίνεται αμέσως αντιληπτή η έντονη και πολύμορφη δραστηριότητα της meccano σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αποτέλεσμα της πολυετούς εμπειρίας που έχει αναπτυχθεί στον τομέα της Μηχανικής και στις διαδικασίες που απαιτούντε από τους καθ’ ύλην αρμοδίους φορείς, όπως επι παραδείγματι είναι η Πολεοδομία, ο Δήμος, η Περιφέρεια, το Υγειονομικό, το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Μεταφορών, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού ΕΟΤ, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κλπ.

Σε κάθε έργο αντιμετωπίσαμε επιτυχώς πληθώρα προκλήσεων, τόσο σε Νομοθετικό όσο και σε Τεχνικό επίπεδο.
Η meccano στο σημείο αυτό οφείλει να ευχαριστήσει τους πελάτες και τους συνεργάτες της για την διαρκή εμπιστοσύνη που της επιδεικνύουν.